Relacja z konferencji na stronie Akademii


Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej

Edukacja w procesie zmiany.
Wartości w społeczeństwie ryzyka.

Konferencja odbędzie się w 20.11.2023 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
oraz w formule on-line na platformie ClickMeeting

Problematyka konferencji koncentruje się na tematyce zmian społecznych oraz pytaniu o status pedagogiki w procesie transformacji. Chcielibyśmy, aby nasza konferencja umożliwiała szeroką dyskusję na temat pedagogiki jako dyscypliny współtworzącej rzeczywistość społeczną i ulegającej przeobrażeniom.

W czasach, gdy kolejne obszary edukacji przejmowane są przez media, nowe technologie, influenserów i YouTuberów, w chwili kiedy w naszą codzienność wkracza sztuczna inteligencja, a szkoła powoli zaczyna dryfować w chmurze, chcemy ponowić pytanie o sens i znaczenie edukacji podlegającej nieustającej zmianie. Druga edycja konferencji „Edukacja w procesie zmiany” tematycznie nawiązuje do książki Ulricha Becka „Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności”. Stawiana przez niemieckiego socjologa diagnoza rzeczywistości z jednej strony otwiera przestrzeń namysłu nad „niepewnością ducha czasu”, ale z drugiej, co wydaje się szczególnie ważne dla pedagogiki, zwraca uwagę na potrzebę poszukiwania pojęć pochodzących ze skarbca tradycji i odnoszących się do nowej, otwierającej się przed nami przyszłości. Pojęcie „społeczeństwa ryzyka” nie prowadzi więc do krytyki kultury i pesymistycznych konkluzji, ale stawia pytanie: „jak w nowy sposób żyć i działać?”. Szczególnie istotne wydaje się zapoczątkowanie rozmowy o wartościach w wielodyskursywnym, heterogenicznym dyskursie współczesnej pedagogiki.

Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją do spotkania w gronie osób pracujących na rzecz praktycznego zaangażowania dyscyplin społecznych oraz inspirujących dyskusji dotyczących twórczych idei. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana monografia wydana w Wydawnictwie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (80pkt).

Komitet Naukowy

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Helena Marzec, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:

dr hab. Mieczysław Dudek, prof. CH, Collegium Humanum w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Karolak, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
dr hab. Jacek Kulbaka, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
prof. nadzw. dr hab. Jacek Piekarski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Joanna Satoła–Staśkowiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr hab. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, prof. UJD, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
prof. nadzw. dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. prof. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
dr Anna Grygoruk, Uniwersytet WSB Merito
dr Beata Kunat, Uniwersytet w Białymstoku
dr Monika Modrzejewska-Świgulska, Uniwersytet Łódzki
dr Zofia Okraj, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ks. dr Artur Aleksiejuk Chrześcijańka Akademia Teologiczna

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
dr Magdalena Archacka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Członkowie:

dr Kamila Lasocińska, AHE w Łodzi
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak, AHE w Łodzi
dr Daria Modrzejewska, AHE w Łodzi
dr Kamila Witerska, AHE w Łodzi
dr Janusz Tomiło, AHE w Łodzi
Mariusz Antoszczuk, student AHE w Łodzi

Opłata konferencyjna

  1. Udział bierny – bezpłatny
  2. Wystąpienie z referatem bez publikacji artykułu – 100zł
  3. Wystąpienie z referatem i publikacją artykułu (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) – 300zł  (w przypadku publikacji tekstu dwóch lub więcej autorów, każdy z nich wnosi opłatę za publikację).

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Link do wydarzenia on-line: https://ahe.clickmeeting.com/edukacja-w-procesie-zmiany-wartosci-w-spoleczenstwie-ryzyka

Opłatę prosimy wnosić na następujące konto:
SANTANDER BANK POLSKA S.A., numer konta: 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736
tytuł wpłaty:  imię i nazwisko Uczestnika, konferencja edukacja w procesie

Artykuł przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi, które dostępne są na stronie  konferencji w zakładce Publikacja, należy przesłać drogą mailową na adres e-mail: ewp@ahe.lodz.pl do dnia 31.01.2024 r.

Serdecznie zapraszamy!

Miejsce konferencji:
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 aula G1
Biuro Konferencji
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź
tel.: +48 664 064 007
e-mail: ewp@ahe.lodz.pl
www.edukacjawprocesie.ahe.lodz.pl